หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

    
   
 
 
 
 
 

มือไม่พาย  เอาเท้าราน้ำ

 

                  

             หมายถึง   ไม่ช่วยทำงานแล้วยังกีดขวาง  ทำให้งานไม่ก้าวหน้าเอาเท้าราน้ำ  หมายถึงห้อยเท้าลงไปในน้ำ  ทำให้เรือแล่นช้าลง

     

          โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  อธิบายความหมายว่า

 

                  มือมีไม่ถ่อทั้ง                ไม่พาย

เท้ารอราน้ำกระจาย                          ชักช้า

เขากอบกิจขวาย                              ขวนอยู่  ไฉนนา

กล่าวขัดขวางทางถ้า                        ถ่องแท้อย่าทำ

ตัวอย่าง

“เขาไม่ช่วยทำงานสักอย่าง  แล้วยังคอยคัดค้านทุกเรื่อง

คนอะไร  มือไม่พาย  เอาเท้าราน้ำ”

 

 

 

 

                โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                  1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                  แขวงยานนาวา เขตสาทร
                 กรุงเทพมหานคร 10120