หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

    
   
 
 
 
 
 
 

มดแดงแฝงพวงมะม่วง

 

                  

             หมายถึง  ชายที่เฝ้าปองรักหญิงมานาน คอยกันท่าชายอื่น  แต่ตัวเองก็ไม่สมหวัง

ที่มา มดแดงมักจะทำรังและไต่ตามผลมะม่วงแต่มิได้กินและไม่รู้รสมะม่วง แต่เมื่อมีใครมาเก็บมดแดงจะกัด

             โอ้อนาถวาสนาพี่หาไม่            จึงมิได้ชิดเชื่อแม่เนื้อหอม

เหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่วงงอม            เที่ยวไต่ตอมเต็มอยู่มิรู้รส

                                         (พระอภัยมณี ตอน ศรีสุวรรณเกี้ยวนางเกษรา)

 

 

 

 

                                   รงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                                   1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                                      แขวงยานนาวา เขตสาทร
                                  กรุงเทพมหานคร 10120