หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

    
   
 
 
 
 
 

รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี

 

                  

   หมายถึง รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี

       จะเลี้ยงดูลูกให้ดีต้องดูแลใกล้ชิด  ไม่ปล่อยปละละเลย

สำนวนนี้บางทีใช้ว่า  “รักวัวให้ผูก  รักลูกให้เฆียน”

ตัวอย่าง

            “พ่อแม่บ้านนั้นเขาดีนะ  ไม่เคยให้ท้ายลูกเลย  เวลาลูกทำผิด

ก็ว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษ  เข้าทำนอง รักวัวให้  รักลูกให้ตี”

 

 

 

 

 

                                       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                                           1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                                          แขวงยานนาวา เขตสาทร
                                           กรุงเทพมหานคร 10120