หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

    
   
 
 
 
 
 

เล็กพริกขี้หนู

 

                  

             หมายถึง  เล็กแต่เก่งกล้าสามารถหรือมีพิษสง

            เปรียบเหมือนพริกขี้หนูซึ่งเป็นพริกเม็ดเล็กแต่เผ็ดมาก

ตัวอย่าง

            “เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้น่ะ  อย่าได้ประมาท  เล็กพริกขี้หนู

เชียวละ  เก่งรอบด้าน”

 

 

 

                                   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                                  1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                                   แขวงยานนาวา เขตสาทร
                                   กรุงเทพมหานคร 10120