หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

 
 
 

           

 

       วันพระไม่มีหนเดียว

     

       วัวเคยค้าม้าเคยขี่

     

       วัวลืมตีน

 

 

 

 

 

 

    

   หน้าไหว้หลังหลอก

 

   หัวล้านได้หวี

 

   เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

     

 

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120