ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

ภาคกลางมีการละเล่นของเด็กไทย ๕ ชนิด

 

                                           
หมากเก็บ                                                                           ตี่จับ

 

 

                                           
สะบ้า                                                                        กลองยาว

 

 


เท่งตุ๊ก