เป็นการสร้างภาพโดยการหยดสีลงบนกระดาษสาที่เปียกน้ำ สีจะซึมลงข้างล่าง เกิดเป็นภาพบนกระดาษวาดเขียน ที่กระดาษสาวางทับอยู่ ทำให้ได้ภาพที่มีน้ำหนักของสีที่แตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์

1. กระดาษสา หรือกระดาษทิชชู

2. กระดาษวาดเขียน

3. สีโปสเตอร์ สีััน้ำ หรือสีผสมอาหาร

4. พู่กัน

5. จานสั

6. ภาชนะใส่น้ำระบายสี

วิธีการสร้างงาน

1. นำกระดาษสาชุบน้ำ แล้ววางบนกระดาษวาดเขียน โดยจัดให้กระดาษสาเกิดรอยยับย่นลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการ

2. ผสมสีโปสเตอร์ หรือสีผสมอาหาร ด้วยน้ำสะอาด ให้มีความเหลวพอสมควร

3. นำพู่กัน จุ่มสีแล้วแตะลงบนกระดาษสา สีจะซึมผ่านกระดาษสาลงบนกระดาษวาดเขียน ตามรอบยับย่นของกระดาษสา สามารถใช้สีหลาย ๆ สี ให้เกิดการผสมผสานกันในภาพ

4. เมื่อแตะสีได้ตามต้องการแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ให้สีแห้ง แล้วจึงยกกระดาษสาขึ้น จะไ้ด้ภาพสีบนกระดาษวาดเขียน ที่มีน้ำหนักของสีที่แตกต่างกันตามรอยยับย่นของกระดาษสา

ข้อควรปฏิบัติหลังปฏิบัติงาน

1. ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์

2. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

3. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงา