คณะผู้จัดทำกลุ่มสาระการเรียนรู้ิวิชาศิลปะ Art's World ^_______^v+

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ด.ญ.กัลยกร เทียมรัตน์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ด.ญ.กัญญาภรณ์ พรจตุรวิธ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

หน้าแรก | คณะผู้จัดทำ | แหล่งอ้างอิง
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ St. Francis Xavier School
39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็จ จ.นนทบุรี 11120

จุดประสงค์ของเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาศิลปะ และผลงานในด้านศิลปะ ตลอดจนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ ข้อมูลเนื้อหาต่างๆ และรูปภาพต่างๆ รวมทั้งความเพลิดเพลินในการดูรูปหมวด Art's Photo

Everything starting from yourself.
ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา หากเราไม่เริ่มต้นแล้วใครจะเริ่มต้น...