มาทำแบบทดสอบทดสอบความรู้ศิลปะกันดีกว่าเนอะ ^__________^
Home | เนื้อหาสาระสำคัญวิชาศิลปะ | Art's Photo | ภาพลวงตา | แบบทดสอบ | คณะผู้จัดทำ | แหล่งอ้างอิง
Art's World โลกแห่งศิลปะ ## ____________ Art's Test แบบทดสอบ :))

1.งานปติมากรรม คือผลงานที่ แสดงออกในด้านใด

2.เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อสนับสนุนกิจการค้า และการบริการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  คืองานศิลปะประเภทใด

3.วรรณกรรมไทยแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

4.ผู้สร้างสรรค์งานการออกแบบจัดแสดงสินค้า เรียกว่าอะไร

5.ผู้สร้างสรรค์งานที่ใช้ท่าทางประกอบเสียงเพลง การเต้น ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงละครต่างๆ เรียกว่า อะไร

6.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของศิลปะ

7.ความงามมักจะผูกอยู่กับอะไร

8.ศิลปะโดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งใด

9.ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ข้อใดต่อนี้ถูกต้อง

10.สถาปัตยกรรมแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบน๊า ^______^+