งานชิ้นสำคัญก็ได้แก่:

จอร์โจ วาซารี รวมประวัติของลอเร็นโซ โมนาโคในหนังสือ “ชีวิตจิตรกร, ประติมากร, และสถาปนิกผู้ดีเด่น” หรือ “ชีวิตศิลปิน”