มาร์ค ชากาล (ภาษาอังกฤษ: Marc Chagall; ภาษายิดดิช: מאַרק שאַגאַל; ภาษารัสเซีย: Марк Захарович Шага́л “Mark Zakharovich Shagal”; ภาษาเบลารุส: Мойша Захаравіч Шагалаў “Mojša Zaharavič Šagałaŭ”; ชื่อเมื่อแรกเกิด: Moishe Shagal) (7 กรกฎาคม ค.ศ. 1887 - 28 มีนาคม ค.ศ. 1985) เป็นจิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศสเดิมเป็นชาวยิว-เบลารุส คนสำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มาร์ค ชากาลเกิดที่ เบลารุสซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย มาร์ค ชากาลเป็นศิลปินผู้มีส่วนในขบวนการศิลปะสมัยใหม่หลังภายหลังสมัยศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ แต่งานของชากาลจะจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ยาก เป็นงานที่เต็มไปด้วยการใช้สัญลักษณ์ นอกจากงานจิตรกรรมแล้วชากาลยังมีงานกระจกสี และ งานโมเสก

ชีวิตของเขา