บรรณานุกรม

http://blog.eduzones.com/omike/3934?page3=2&page2=2&content_id=3934
http://www.zone-it.com/43489

http://www.lks.ac.th/band/page6_4.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/

http://musiclib.psu.ac.th/data/western-musuc/Chapter2/chap2-4.htm

http://hilight.kapook.com/view/38508

http://www.kohmrsaxman.com

http://guru.sanook.com/history/topic/

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

http://www.caraudioonline.net/content/

http://www.oknation.net/blog/rakmusic/

Homepage