วิชา... (รหัส...) ระดับ ประถมศึกษาศึกษาปีที่.4-6
เรื่อง .อาหาร.. จำนวน ..10 . ข้อ
โดย จารุวรรณ มยุรี เกียรติศักดิ์ โรงเรียน.บ้านนากวาง
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


lemons_cut_md_wht.gifข้อที่ 1)
การเลือกซื้ออาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการมีประโยชน์อย่างไร
   ได้อาหารที่มีราคาถูก
   ได้อาหารที่ถูกใจ
   ได้อาหารที่มีรสชาติดี
   ได้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน


FOOD009.GIFข้อที่ 2)
บุคคลใดเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมที่สุด
   สมปอง รับประทานอาหารกระป๋องทุกชนิด
   สมศรี รับประอาหารที่ขายตามข้างถนนทุกวัน
   แก้ว รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน
   สุดา รับประทานอาหารที่ตนชอบเสมอ


ข้อที่ 3)
ข้าวจ้าว ให้สารอาหารในข้อใด
   โปรตีน
   คาร์โบไฮเดรต
   วิตามิน เอ
   วิตามิน บี


2RAB2.GIFข้อที่ 4)
เนื้อหมู ให้สารชนิดใด
   วิตามิน บี
   วิตามีน เอ
   คาร์โบไฮเดรต
   โปรตีน


cartoon_family_of_bananas_bounce_md_wht.gifข้อที่ 5)
อาหารประเภทใดทำให้ร่างกายอ้วน
   สับปะรด
   เนื้อหมูติดมัน
   ต้มปลา
   ผักนึ่ง


ข้อที่ 6)
อาหารที่ให้พลังงานคือข้อใด
   ปลา
   ผลไม้
   ข้าว
   เนื้อสัตว์


apple.gifข้อที่ 7)
อาหารในข้อใดที่ทำให้เกิดโรคไต
   ขมจัด
   หวานจัด
   เค็มจัด
   เปรี้ยวจัด


ข้อที่ 8)
การปฏิบัติตนของใครที่ช่วยป้องกันโรคขาด สารอาหารpineapple_rocking_with_fruit_md_wht.gif
   นปภาดื่มน้ำโค้ก
   ชมัยพรกินอาหารพวกมะม่วงดอง
   สันติกินอาหารพวกเนื้อสัตว์
   พีระกินอาหารพวกแหนม


gourds_falling_leaves_md_wht.gifข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นอาการขาดสารวิตามินซี
   คอพอก
   เลือดออกตามไรฟัน
   เป็นแผลที่มุมปาก
   ตาฟาง


pineapple_rocking_with_fruit_md_wht.gifข้อที่ 10)
ผลไม้ที่ให้สารอาหารวิตามิน เอ
   สับปะรด
   มะขาม
   กล้วย
   มันเทศ