วิชาสุขึกษา... (รหัส...) ระดับ ประถมศึกษาปีที่...5
เรื่อง สารเสพติด.. จำนวน 10... ข้อ
โดย เกียรติศักดิ์ มยุรี จารุวรรณ. โรงเรียนบ้านนากวาง...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผู้ที่เสพสารเสพติดจะมีอาการอย่างไร
   ซูบซีด ร่างกายผอม
   หน้าเด่ง
   หน้าตาสดชื่น
   ร่าเริง

ข้อที่ 2)
นิโคติน มีลักษณะอย่าไร
   มีสี
   มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท
   ไม่มีน้ำมัน
   ความดันโลหิตต่ำ

ข้อที่ 3)
นักเรียนคิดว่าในข้อใดเป็นบุหรี่
   นิโคติน
   คาร์บอนมอนอกไซด์
    ทาร์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
ทาร์ มีลักษณะอย่างไร
   มีสีเขียว
   ไม่ระคายเคือง
   ถุงลมในปอดขยายขึ้น
   ทำลายเยื่อบุหลอดลมในปอด

ข้อที่ 5)
ผู้ที่ดื่มสุราจะมีอาการอย่างไร
   ใบหน้าบวมฉุ
   มือสั่น
   ประสาทหลอน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้ดื่มสุรา
   ทำงานบกพร่อง
   เป็นไข้
   เป็นโรคตับแข็ง
   รถชนกัน

ข้อที่ 7)
การสูบบุหรี่ทำให้มีปัญหาต่อครอบครัวอย่างไร
   -มีความสุข
   มีคนรังเกียจ
   ป่วย ไม่มีเงิน
   พูดจาไม่สุภาพ

ข้อที่ 8)
ถ้ามีคนมาชักชวนให้ลองเสพนักเรียนจะเสพหรือไม่
   ไม่เสพ
   จะเสพ
   อยู่เฉยๆ
   มองหน้า

ข้อที่ 9)
การดื่มสุรายังเป็นการทำผิดศีลข้อใด
   ข้อ 1
   ข้อ 3
   ข้อ 4
   ข้อ 5

ข้อที่ 10)
ศีลข้อ 5 พูดว่าอะไร
   จะเสพสิ่งเสพติด
   จะไม่ขโมยของผู้อื่น
   จะไม่พูดคำหยาบ
   จะไม่เสพสุราและยาเสพติด