TEXT
ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

 

 

 

 

 

 


 
 ประกอบด้วย อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและภายใน ดังนี้

 

อวัยวะเพศสืบพันธุ์ภายนอก ประกอบด้วย

 

 1. เนิน มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมลง ตั้ง อยู่บนกระดูกหัวหน่าว ประกอบด้วยไขมันจำนวนมาก ปกคลุมด้วยผิวหนัง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีขนเกิดขึ้นปก คลุมบริเวณนี้

 

 1. แคมใหญ่ มีลักษณะเป็นกลีบเนื้อนูนทอด จากเนิน ลงมาทั้ง 2 ข้าง เรียวลงมาจรดกันที่บริเวณฝีเย็บ ปกติกลีบเนื้อทั้งสองข้างนี้ี้จะอยู่ติดกัน และปิด อวัยวะสืบพันธุ์ภายในทั้งหมด

 

 1. แคมเล็ก มีลักษณะเป็นกลีบเนื้อเช่นเดียวกัน แต่ เล็กกว่า ซ้อนอยู่ด้านในลงมาจรดกันที่บริเวณอวัยวะ เพศ

 

 1. ปุ่มกระสัน เนินตุ่มเล็กๆ ที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่ ยืดหดได้ มีเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงมาก จึงเป็นจุด ที่ไวต่อความรู้สึกมาก

 

 1. ช่องคลอด ช่องปัสสาวะและรูเปิดของต่อมบาโธลิน จะเปิดบริเวณที่เรียกว่า เวสติบูล ต่อมบาโธลินที่มี อยู่ จำนวนมากในบริเวณนี้ จะทำำหน้าที่ขับน้ำเมือก ออกมาหล่อลื่นช่องคลอด

 

 1. เยื่อพรหมจารี เป็นเนื้อเยื่อบางๆ อยู่รอบปากเปิดของช่องคลอด มีรูเปิดตรงกลาง เยื่อนี้จะฉีกขาดได้จาก การร่วมเพศหรือการออก กำลังกายที่โลดโผน

 

 1. ฝีเย็บ คือบริเวณส่วนล่างของช่องคลอดลงมาถึงทวาร บริเวณนี้จะฉีกขาดได้ในระหว่างการคลอด ปัจจุบัน จึงตัดบริเวณนี้แทนการ ปล่อยให้ฉีกขาดเอง


 

อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ประกอบด้วย

 1. ช่องคลอด เป็นท่อยาวจากปากช่องคลอดถึงปากมดลูก ประมาณ 8-10 เซนติเมตร แต่ผนังด้านหน้าจะสั้นกว่าด้านหลัง 2-3 เซนติ เมตร มีท่อปัสสาวะเปิดอยู่ด้านบนผนังด้านในของช่องคลอด ประกอบด้วยกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด มีลักษณะเป็นรอยย่น มีเส้น เลือดและเส้นประสาทหล่อเลี้ยงมาก และมีเยื่อบุที่สลายตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากการสลายตัวของเยื่อบุนี้เมื่อผสมกับจุลินทรีย์ จะทำ ให้เกิดปฏิกิริยาเป็นกรดอ่อนๆ สามารถต่อต้านเชื้อโรคบางอย่างได้ ภายในช่องคลอดจะชุ่มชื้นเสมอจากน้ำเมือกของต่อมปากมดลูก และต่อมบาโธลินช่องคลอดนี้เป็นทางผ่านของประจำเดือนออกสู่ภายนอก เป็นช่องทางร่วมเพศและเป็นช่องทางผ่านของเชื้ออสุจิ เข้าไปภายใน และยังเป็นช่องทางให้ทารกคลอดออกมาด้วย
 2. มดลูก มีลักษณะคล้ายลูกชมพู่คว่ำเอาหัวลงอยู่ด้านหลังกระเพาะปัสสาวะ และด้านหน้าของทวารหนัก ตัวมดลูกมีขนาดประมาณเท่า ผลชมพู่ผ่าซีก ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 3 ชั้น ชั้นในจัดเป็นชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง และเกิดการสลายตัวตามวงจรของประจำเดือนภาย ในสุดเป็นโพรงมดลูกมีความจะประมาณ 3-4 ลูกบาศก์เซนติเมตร และสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้เมื่อตั้งครรภ์ ซึ่งโพรงมดลูกนี้ด้านบนจะ เปิดต่อกับรูของท่อรังไข่
 3. ท่อรังไข่หรือปีกมดลูก เป็นท่อต่อจากตอนบนของมดลูกทอดออกไปทางด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ภายใน มีรู กลวงเปิดต่อกับโพรงมด ลูก และทางด้านปลายบานออก มีลักษณะเป็นแฉกๆ คล้ายนิ้วมืออยู่ชิดกับรังไข่ ภายในท่อรังไข่นี้จะเปิดบริเวณที่เชื้ออสุจิผสมกับไข่ สุก แล้วจึงเดินทางไปฝังตัวที่ผนังของมดลูกต่อไป
 4. รังไข่ ลักษณะคล้ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อยู่ชิดตรงปลายของท่อรังไข่ยึดติดกับมดลูก โดยเอ็นยึดติดด้านหน้าและด้านหลังของรังไข่ ติดกับผนังช่องท้อง รังไข่มีหน้าที่สร้างไข่ และผลิตฮอร์โมนภายในรังไข่ เต็มไปด้วยฟอลลิเคิลจำนวนมาก ซึ่งจะผลิตฮอร์โมนที่ทำให้ อวัยวะสืบพันธุ์เจริญขึ้น เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะทีฟอลลิเคิล ที่เจริญเต็มที่และแตกปริปล่อยไข่ออกมาเดือนละ 1 ฟอง เรียกว่า มีการสุกหรือ การตกไข่ ซึ่งพร้อมที่จะถูกผสมและมีการปฏิสนธิต่อไป ถ้าไข่ไม่ถูกผสมจะสลายไปเอง

 

   วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างเห็นได้ชัด หากวัยรุ่นไม่รู้จักการปรับตัวทางเพศ อาจก่อให้เกิดปัญหาสุข อนามัยทางเพศ และก่อให้เกิดผลเสียทางสุขภาพตามมา