TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์


 

 

   การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์ทั้งชายและหญิง เป็นกระบวนการตั้งแต่ เกิดและเจริญสมบูรณ์ พร้อมที่จะ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ได้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น โดยมีสัญญานที่แสดงถึงความ พร้อมในการทำหน้าที่นี้ คือ การมีประจำเดือนในหญิง และมีการหลั่งน้ำอสุจิในชายนั่นเอง นอกจาก นั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ร่วมด้วย วัยรุ่นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกกลุ่มด้วย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และการปรับ ตัวทางสังคม ดังนี้

 

การปรับตัวทางเพศด้านร่างกายและจิตใจ

 

การมีประจำเดือน อาจเรียกว่า ระดูรอบเดือน ประจำเดือน หรือเมนส์ การมีประจำเดือน เป็นคุณ ลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นหญิง ผู้หญิงทุกคนจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ เป็นธรรมชาติของผู้หญิงทุกคน ไม่ใช่ความเจ็บป่วยหรือความ ผิดปกติแต่อย่างใด และยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีสุขภาพทางกายสมบูรณ์ด้วย ในผู้หญิงปกติช่วงเวลาระหว่างการมีประจำเดือน ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ยังคงเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถกระทำกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ


   วงรอบของการมีประจำเดือน เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับมดลูกรังไข่ และต่อมไร้ท่อ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะเกิดที่ผนังชั้นในของมดลูกใน ระหว่างการมีประจำเดือน ผนังชั้นในสุดของมดลูกจะค่อยๆ หลุดตัวออกมาจากมดลูก ออกมาเป็นเลือดประจำเดือน และในขณะเดียวกันผนังมดลูกก็จะค่อยๆ หนาตัวขึ้นมาแทนที่
ผนังมดลูกที่หลุดตัวออกไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดนี้เป็นเพราะอิทธิพลของฮอร์โมนเอส โทรเจน ซึ่งในระบบของผู้หญิงเตรียมไว้สำหรับการตั้งครรภ์โดยฮอร์โมนเอสโทรเจน จะ กระตุ้นการเจริญของผนังมดลูกให้หนาตัวขึ้น สำหรับเป็นที่รองรับไข่ที่ถูกผสม และกระตุ้น ท่อน้ำนมในเต้านมให้พร้อมสำหรับการสร้างน้ำนมอีกด้วย ฮอร์โมนเอสโทรเจนนี้ ถูกผลิตมา จากรังไข่ วงรอบของการมีประจำเดือน โดยปกติจะมีปริมาณ 28 วัน หรือ 28+7 วัน ก็ยัง ถือว่าปกติ ในวงรอบ 28 วันนี้ ช่วงกึ่งกลาง คือ ประมาณวันที่ 14 ของการมีประจำเดือนนั้น (นับวันมีประจำเดือนวันแรก เป็นวันที่ หนึ่ง) จะเป็นช่วงที่ไข่สุก ซึ่งจะมีเวลาประมาณ 1 วัน และเป็นช่วงที่มีฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนสูง ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนนี้ได้จาก คอร์ปัสลูเทียม ซึ่งจะทำให้ไข่มีความพร้อมสำหรับการถูกผสม ซึ่งถ้าไข่ถูกผสมฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนนี้ ก็จะยังคงมีระดับสูงอยู่ต่อไป ผนังมดลูกก็จะไม่มีการหลุดตัวออก เพราะจะต้องเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้ว ซึ่งก็คือการตั้งครรภ์นั่นเอง ดังนั้นจึงไม่มีประจำ เดือน