TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์กามโรค (Venereal)

 

   เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีการติดเชื้อหลายชนิด เช่น

 

โรคซิฟิลิส Syphilis

 

   โรคซิฟิลิสหรือที่เรียกว่า "โรคเข้าข้อออกดอก" เป็นโรคที่มีความร้ายแรงมากที่สุด โรคนี้ในขั้นแรก จะปรากฏแผลเล็กๆ ที่อวัยวะเพศ หลังจากได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 10 - 20 วัน แผลลักษณะเรียบ ขอบแข็งไม่รู้สึกเจ็บ ปล่อยไว้ก็อาจหายไปเองได้ แต่โรคยังไม่หาย เชื้อโรคนี้จะผ่านไปตามทางเดิน ของเส้นเลือดและท่อน้ำเหลือง แล้วกระจายไปทั่วร่างกาย ต่อไปจะปรากฏผื่นขึ้นตามตัว เรียกว่า "ออกดอก" หรือบางครั้งเกิดอาการแบบอื่น เช่น คอเจ็บ ปวดเมื่อยตามข้อ ผมร่วง ฯลฯ

 

   เมื่อเจาะเลือดไปตรวจจะพบเลือดบวก ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจถึงตาบอด หู หนวก สติปัญญาเสื่อม หรืออาจเป็นบ้าก็ได้

 

   หญิงที่ตั้งครรภ์ เชื้อซิฟิลิสจะถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ทารกที่อยู่ในครรภ์ ทำให้แท้งตายในครรภ์ หรือ คลอดออกมาแล้วตาย หรือเป็นเด็กพิการก็ได้

 

โรคหนองใน Gonorrhoea

 

   หนองใน เป็นกามโรคเกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการอักเสบในท่อปัสสาวะ มีหนองซึมไหลออกมา ปัสสาวะขัด แสบกะปริดปะกรอย


   สำหรับหญิง นอกจากจะเกิดการอักเสพในท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแล้ว เชื้อโรค ยังลุกลามไปทำให้มดลูกและรังไข่อักเสบ เป็นสาเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือ เป็นหมันได้

  

 

 

 

 

 

แผลริมอ่อน Chancroid

 

   ต้นเหตุของแผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งทำให้เกิดแผลเล็กๆ ที่อวัยวะเพศ หรือ บริเวณใกล้เคียง แผลขอบอ่อน ไม่เรียบร้อยคล้ายแผลเปื่อยมีเลือดออกง่าย เจ็บ ต่อมา ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหนีบบวมโตเป็นหนองแล้วแตกในที่สุด

 

 

 

กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง Lymphogranuloma venereum

 

   โรคนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ฝีมะม่วง" เกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งทำให้เป็นแผลเล็กๆ ตรงเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ์ และบริเวณใกล้เคียง ทำให้มีต่อมบริเวณที่ขาหนีบอักเสบ โตขึ้น เรื่อยๆ คล้ายมะม่วง ต่อจากนั้นจะแตกเป็นแผลมีรูเล็กๆ แล้วมีน้ำเหลืองไหลกลายเป็นแผล เรื้อรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ Granuloma Inguinale

 

   กามโรคชนิดนี้ เกิดจากเชื้อชนิดหนึ่งทำให้เกิดแผลหรือตุ่มหรือผื่นเล็กๆ ที่บริเวณขา หนีบ ต่อมาตุ่มหรือผื่นนี้จะเป็นแผลลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียงขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ ตามบริเวณผิวหนังที่ชื้นและมีเหงื่อ หรือบริเวณที่เสียดสี โดยเฉพาะที่ขาหนีบและอัณฑะ ของชาย

 

 

 

 

โรคหนองในเทียม Non-gonococcal Urethritis/Non gonococcal Cervicitis

 

   หนองในเทียมเป็นกามโรคอีกชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อโรคชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากกาม
โรคชนิดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว อาจเป็นพวกแบคทีเรีย  พยาธิ  เชื้อรา หรือไวรัส ก็ได้ นอก
จากนั้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การระคายเคือง การอักเสบ การแพ้สารเคมี และจาก
การแพ้อาหารบางชนิด เป็นต้น

 

  อาการของโรคหนองในเทียมนั้น ทำให้มีของเหลวคล้ายหนองไหลทางท่อปัสสาวะ หรือ
เป็นเมือกลื่นออกมาเป็นประจำ ปัสสาวะแสบ ขัดมีอาการระคายเคืองในท่อปัสสาวะ ผู้ป่วย
เป็นโรคหนองในเทียม ถ้าได้รับการรักษาไม่ถูกวิธี จะทำให้เป็นโรคไม่หายขาด และอาจมี
อาการเช่นนี้เรื้อรังต่อไป

 

วิธีการป้องกันดังนี้

 

  1. ไม่ควรสำส่อนทางเพศสัมพันธ์ กับบุคคลที่ไม่่แน่่ใจว่ามีเชื้อเอดส์ หรือโรคติดต่อหรือไม่
  2. ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ควรรู้จักป้องกันตัวเอง ด้วยสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำในช่องคลอด น้ำอสุจิ เลือดน้ำลาย เสมหะ เหงื่อ ปัสสาวะของผู้อื่น
  4. ไม่ควรเสพสารเสพติด
  5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว
  6. ควรมีการตรวจเลือดและตรวจสุขภาพเป็นประจำ
  7. เมื่อพบความผิดปกติในร่างกาย ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

 

ข้อเสนอแนะ

 


ข้อมูลเพิ่มเติมจาก: http://www.bknowledge.org