สารอาหาร

Our Service01

ก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบ้าง
ก็เป็นโทษ มีคำกล่าวว่าคุณจะเป็นเช่น
อาหารที่รับประทาน คือถ้ากินอาหารดีมี ประโยชน์....

โรคขาดสารอาหาร

คือ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการบก
พร่อง ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร
บางชนิด...

เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่ม

มีเครื่องดื่มบางชนิด ที่ไม่ควรดื่ม เพราะ
นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยหน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

สารอาหาร

ก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบ้างก็เป็นโทษ มีคำ กล่าวว่าคุณจะเป็นเช่นอาหารที่รับประทาน คือ ถ้ากินอาหารดีมีประโยชน์ ก็ทำให้สุขภาพดี ปลอดโรค หากรับประทานอาหารไม่ดี   เช่น  อาหาร ที่มีสารปนเปื้อน
อาหารขยะก็จะปล่อยให้ร่างกายเจ็บป่วยไปด้วย  การรับประทานอาหารดีมีประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ต่อสุขภาพ
อย่างยิ่ง

สารอาหาร  หมายถึง สารเคมีที่อยู่ในอาหาร 6 ประเภท คือ

 1. โปรตีน
 2. ไขมัน (เป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน)
 3. คาร์โบไฮเดรต
 4. เกลือแร่
 5. วิตามิน
 6. น้ำ (เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน)

 


ดังจะแยกกล่าว ดังนี้

โปรตีน


เป็นสารอาหารสำคัญที่สุด เพราะเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของ เซลล์ทุกชนิด โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ เลือด เอนไซม ์ แอนติบอดี้

โปรตีนคืออะไร
โปรตีน คือ โครงสร้างพื้นฐาน สำคัญที่สร้างเซลล์ แต่ละเซลล์ขึ้นมา
ร่างกายเราจะมีการผลัดเซลล์เก่าและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลา โปรตีนจึงเป็นสารอาหาร ที่จำเป็น อย่างมากสำหรับทุกเซลล์ในร่างกาย

โครงสร้างของโปรตีน ประกอบขึ้นจากจากโครงสร้างเล็กๆที่เรียกว่า กรดอะมิโน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 22 ชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. กรดอะมิโนจำเป็น มีทั้งหมด 9 ชนิด ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ จำเป็นต้องได้จากการรับประทาน
  อาหารเท่านั้น
 2. กรดอะมิโนไม่จำเป็น เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ มีทั้งหมด 13 ชนิด

 โปรตีนที่มีคุณภาพ หมายถึง แหล่งของโปรตีนที่ที่ให้ปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน

คุณประโยชน์หลักของโปรตีนที่มีคุณภาพ

 1. ประโยชน์ต่อเซลล์ผิว มีหน้าที่สร้างใยคลอลาเจนใต้ชั้นผิวหนังในร่างกาย ช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่น และช่วยเชื่อมประสานแต่ละเซลล์ให้ยืดติดกันเป็นเนื้อเดียว ทั้งช่วยปกป้องริ้วรอยก่อนวัยได้ และยังช่วย เพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ผมและเล็บของเราอีกด้วย
 2. ประโยชน์ต่อระบบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทุกมัดมีโครงสร้างพื้นฐานจากกรดอะมิโนหลากหลายชนิด เรียงร้อยกันเป็นมัดกล้าม ดังนั้น โปรตีนคุณภาพ จึงมีความสำคัญในการสร้ามเนื้อให้แข็งแรง
 3. ประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของร่างกายและระบบภูมิต้านทาน โปรตีนคุณภาพมีส่วนช่วยในการทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไปในแต่ละวัน ช่วยลดกลไกการแข็งตัวของเลือด รวมทั้งเป็นส่วนประกอบหลักของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วย
 4. ประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร เนื่องจากอาหารที่เราทานเข้าไป ต้องใช้เอนไซม์หลายชนิด รวมถึงสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหาร ตับอ่อน และลำไส้เล็ก เพื่อช่วยแปรเปลี่ยนอาหารให้มีหน่วย เล็กลงและสามารถดูดซึมได้ง่าย หาก ร่างกาย ได้รับโปรตีน คุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ ในปริมาณที่เพียงพอ ก็จะช่วยให้อาหารต่างๆ ถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ภาวะการขาดโปรตีน สังเกตได้จาก

 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า
 2. ผิวหนังที่เป็นแผลจะหายช้ากว่าปกติ
 3. เล็บฉีกขาดง่าย ซีดเซียว
 4. ผิวหนังหยาบกร้าน
 5. ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย
 6. ผมมีเม็ดสีจาง ทำให้ผมหงอกก่อนวัย หลุดร่วงง่าย และแห้งแตกปลาย
 7. เกิดภาวะโลหิตจาง
 8. สมองทำงานช้ากว่าปกติ

ไขมัน

ไขมัน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน โดยไขมันสามารถให้พลังงานได้มากถึง 9 แคลอรี่ต่อกรัมซึ่งมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน


เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ไม่ละลายน้ำแต่ละลายไขมัน
โมเลกุลของไขมันประกอบด้วยธาตุหลัก เหมือน คาร์โบไฮเดรต
คือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกรดไขมัน เป็นส่วนประกอบ
ที่มีควาามสำคัญ ที่ทำให้ไขมันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติลักษณะแตกต่าง
กันไป

 

 

กรดไขมันจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

 1. กรดไขมันอิ่มตัว พบมากในน้ำมันสัตว์น้ำมันมะพร้าว
 2. กรดไขมันไม่อิ่มตัว พบมากในน้ำมันพืชทั่วไป