สารอาหาร

Our Service01

ก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบ้าง
ก็เป็นโทษ มีคำกล่าวว่าคุณจะเป็นเช่น
อาหารที่รับประทาน คือถ้ากินอาหารดีมี ประโยชน์....

โรคขาดสารอาหาร

คือ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการบก
พร่อง ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร
บางชนิด...

เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่ม

มีเครื่องดื่มบางชนิด ที่ไม่ควรดื่ม เพราะ
นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยหน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่ม

มีเครื่องดื่มบางชนิดที่ไม่ควรดื่ม เพราะนอกจากจะ ไม่เป็นผลดี
ต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกด้วย  เครื่องดื่มเหล่านี้มีดังนี้

 

 

 

กาแฟและน้ำชา    
ในกาแฟและชามีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าคาเฟอีนเป็นสารเสพติดและมีผลระบบการทำงานของหัวใจและระบบประสาท การดื่มกาแฟและชาจึงทำให้นอนไม่หลับ  ตื่นเต้นหัวใจเร็ว

 

น้ำอัดลม
น้ำอัดลมส่วนใหญ่ประกอบด้วย น้ำตาลและก๊าซ ซึ่งอาจเป็นโทษต่อร่างกาย
กล่าวคือ ถ้าเราดื่มอัดลมมากร่างกายจะได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกิน
ความต้องการ ถ้าได้รับอยู่เป็นเวลานานๆ   ก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนได้

 

 

 

 

 

เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
เป็นสารที่ทำให้ระบบประสาททำงานช้า และก่อให้เกิดโรคความดันสูงและ
เกิดโรคต่างๆ หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ได้แก่ สุราและ
เมรัย แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ที่กินเหล้า ในปริมาณ
ไม่มาก จะรู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจาก แอลกอฮอล์ ไปกดจิตใต้สำนึก ที่คอย
ควบคุม ตนเองอยู่ แต่เมื่อกินมากขึ้นก็จะกดสมองบริเวณอื่นๆทำให้เสียการ
ทรงตัว พูดไม่ชัด จนแม้กระทั่งหมดสติในที่สุดเครื่องดื่มชนิดนี้ ผลิตจาก
วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลมาหมักและเติมยีสต์ลงไปพื่อให้ยีสต์กิน
น้ำตาลที่อยู่ในวัตถุดิบ และเปลี่ยนให้กลายเป็นแอลกอฮอล์

 

ประเภท

เหล้า

ไวน์

หมายถึงเมรัยอันผลิตจากน้ำองุ่น แต่ก็อาจใช้กับเครื่องดื่มที่ทำจาก
น้ำผลไม้อื่นเช่นกัน ไวน์ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ จะหมายถึงเฉพาะเครื่อง
ดื่มจากน้ำองุ่น เท่านั้นไวน์ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเกิดจากการ
หมักน้ำตาล ในองุ่น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ไวน์ขาว หรือ และ ไวน์แดง หรือ ไวน์ที่ได้จากการผสมระหว่างไวน์ 2 ชนิดเรียกว่า ไวน์สีชมพู แปลว่าสีชมพู ถ้าใช้กับ wine เรียกว่า rosé ไปเลย
ไม่ต้อง เรียก vin rose ส่วนไวน์ที่มีการอัดก๊าซลงไป จะเรียกว่า สปาร์กลิงไวน์ (Sparkling wine) สปาร์กลิงไวน์ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ แชมเปญ (Champagne)

 

เบียร์

เป็นเมรัยหลาย ๆ รูปแบบที่ผ่านกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์ พวกธัญพืช ประวัติศาสตร์ของเบียร์นั้นมีมายาวนาน เบียร์เป็น เครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดแรกของโลก เริ่มผลิต 6,000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยชนชาติ บาบิโลเนียนเบียร์เป็นที่รู้จักในสมัย อียิปต์โบราณและเมโสโปเตเมีย และมีหลักฐานย้อนไปยาวนาน ถึง
4,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยใช้ข้าวบาร์เลย์ เป็นวัตถุดิบ ในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ทีการผสมพืชอีกหนึ่งชนิดเข้าไปคือ ฮอปส์ ทำให้มีกลิ่นหอม, รสชาติขม และ สามารถรักษา คุณภาพ ของเบียร์
ให้เก็บได้นานขึ้น แต่เบียร์เหล่านี้แตกต่างจากเบียร์ในปัจจุบัน และ เนื่องจากเครื่องปรุงและกรรมวิธีในการผลิตเบียร์แตกต่างกันไปตาม สถานที่ ลักษณะของเบียร์ (ชนิดของเบียร์, รสชาติ, และสี) จึงมี ความแตกต่างกันได้มาก