ภาพเคลื่อนไหว สร้างจากเว็บ www.buddypoke.com

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
         

                     ช่วงชั้นที่ 1  เรื่อง
  " วัตถุรอบตัวเรา "
 

                              เข้าสู่หน้าหลัก
 

                                                จัดทำโดย
                            คุณครูพิพัฒน์พร อุดมพันธ์ และศิษย์รัก
                         โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)
                           สำนักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

 
Powered by NETdentity