ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลัก > หน้าหลักเนื้อหา > การผลิตกระแสไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้า

              อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะประกอบด้วยโปรตอนที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกและอิเล็กตรอนที่เป็นประจุไฟฟ้าลบในจำนวนที่เท่ากัน ทำให้ธาตุชนิดนั้นมีสภาพเป็นกลาง วัตถุทุกชนิดเมื่ออยู่ในสภาพเป็นกลาง จะไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าออกมา หรือเรียกว่าไม่มีประจุไฟฟ้านั่นเอง แต่ถ้านำวัตถุ 2 ชนิดมาเสียดสีกัน จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ทำให้วัตถุ 2 ชนิดแสดงอำนาจทางไฟฟ้าออกมาได้ เช่นการถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์ อิเล็กตรอนจะหลุดจากผ้าขนสัตว์ไปอยู่บนลูกโป่ง ทำให้ลูกโป่งมีอำนาจไฟฟ้าเป็นลบ ผ้าขนสัตว์มีอำนาจไฟฟ้าเป็นบวก

              คำถาม เราจะทำให้ประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นในตัวนำได้หรือไม่ และเราจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร

              คำตอบ ในปัจจุบัน เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยมาจาก 3 วิธีหลัก คือ
                          - การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการเหนี่ยวนำ
                          - การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี
                          - การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ

                          (คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าสู่เนื้อหา)