ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลัก > หน้าหลักเนื้อหา > การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า

การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า

กว่าที่ไฟฟ้าจะมาถึงเรา

              จากสาระความรู้ที่เราได้รับจากเนื้อหาในส่วนต่างๆของเว็บไซต์นี้ทำให้ทราบว่า พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นพลังงานที่เมื่อเราใช้ แล้วก็จะหมดไป และพลังงานไฟฟ้านี้กว่าจะผลิตออกมาได้นั้น ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก
              ดังนั้นก่อนที่เราจะทำอะไร เราจะต้องทราบถึงความ จำเป็นในการใช้ไฟฟ้า ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะใช้นั้น มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าในฤดูหนาว เครื่องปรับอากาศก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ เราก็ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นนี้ออกไป หรือ การปิดไฟดวงที่ไม่ใช้แล้ว การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไม่ได้งาน ก็จะทำให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้าหากเราสามารถหาสิ่งอื่นที่นำมาทดแทนน้ำมัน หรือพลังงานที่หมดไปในขั้นตอนการผลิตได้ก็ควรทำ อย่างการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำที่ไหลผ่านเขื่อน ที่สามารนำมาใช้ทดแทนในการผลิตไฟฟ้าแทนนั้น เป็นต้น
              เพราะฉะนั้นทางคณะผู้จัดทำอยากให้ ทุกๆคน รู้จักคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด


 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน (ออนไลน์)

              [1] 108 วิธีประหยัดพลังงาน - http://www.eppo.go.th/encon/encon-108-T.html
              [2] หลักในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า - http://www.mea.or.th/apd/5/main.htm
              [3] การประหยัดไฟฟ้า - http://warunee.chs.ac.th/page_u2/20.html