ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลัก > หน้าหลักเนื้อหา > แหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า

แหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า

               แหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน มีเป็นจำนวนมาก แต่หากขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็ยากที่จะนำแหล่งพลังงานนั้นมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า โดยผู้จัดทำได้รวบรวมและประมวลองค์ความรู้ และข้อเท็จจริง ของแหล่งพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วดังนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่ข้อมูล)
                           

ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
น้ำ
แสงอาทิตย์
ความร้อนใต้พิภพ
ชีวมวล
นิวเคลียร์
ขยะ
ลม