ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลัก > เกม

  • เกมผลิตไฟฟ้าให้บ้านผมด้วย (ดาวน์โหลดไฟลEppoGame.exe)

                       เป็นเกมที่เราต้องคำนวณและเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้ไฟ ไม่ง่ายเลยครับ ใครเล่นชนะถือว่าสุดยอดครับ ที่มาของเกมนี้ http://www.eppo.go.th/engy/WP05-A.html


  • EnergyQuest

                       จะเรียกว่าเป็นเกมหรือเป็นบทเรียนที่เราสามารถทำเควสท์ (Quest) ก็ได้ครับ ซึ่งผลของการทำกิจกรรมที่กำหนดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ไม่ใช่แค่ความสนุกหรือความท้าทาย แต่เป็นความรู้ในเรื่องแหล่งพลังงานในการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และนักเรียนสามารถรู้ผลการเล่นได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องมีใครมาบอก ใครเล่นชนะถือว่าสุดยอดครับ
( เข้าสู่ EnergyQuest )