บทที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

บทที่2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่3 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย

บทที่4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่3

ภาคใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ลักษณะทางภูมิประเทศของภาคใต้ : เขตเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล

     ลักษระภูมิประเทศ

การส่งผล

  1. ภาพรวม เป็นคาบสมุทร แคบและยาวมีเทือกเขาเป็นแกนกลาง          

-เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมภายในภาคเพราะมีภูเขาเป็นแกนกลาง

  1. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

-พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบแคบ ๆ
-ชายฝั่งเว้าแหว่งมาก
-มีเกาะสำคัญ ๆ เช่น ภูเก็ต พีพี สิมิลัน ตะรุเตา
-มีสุสานหอยล้านปี เกิดจากการทับถมของฟอสซิลหอย เป็นโบราณวัตถุแห่งหนึ่ง

-ไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน
-เป็นแหล่งท่องเที่ยวดี ทั้งภูเขา น้ำตก ทะเล เที่ยวเกาะ มีหมด
-ประชากรมีฐานะดี เพราะมีรายได้จากการท่องเที่ยว และการทำเหมืองแร่ (จากเทือกเขา) โดยเฉพาะแร่ดีบุก
-ชายฝั่งเว้าแหว่ง เหมาะตั้งฐานทัพเรือเพราะมีกำบังลม

  1. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

-พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
-บางบริเวณ (โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส) มีปัญหาดินพรุน
-มีทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลเปิด (lagoon) ให้น้ำเค็มเข้ามา
-มีสะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ข้ามทะเลสาบสงขลา
-ชายฝั่งเรียบ ไม่เว้าแหว่งมาก
-เกาะสำคัญ เช่น หมู่เกาะอ่างทอง เกาะพงัน

 

-เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน

-ที่ราบ เพาะปลูก แต่ก็ไม่ค่อยได้ผล เพราะพื้นที่ไม่ค่อยดี เป็นพรุ

-มีเกาะ ท่องเที่ยวได้

-ประชากรมีฐานะสูู่่ฝั่งตะวันตกไม่ได้ เพราะ ส่วนใหญ่ ทำนา ทำสวน ซึ่งรายได้น้อย

 

2) ลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคใต้

ภาคใต้

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

ใต้

-ยางพารา
-มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน
-มะม่วงหิมพานต์
-ประมงน้ำจืด , น้ำเค็ม

-แปรรุปผลผลิตทางการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป , อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม , อุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง

-ชายหาดและอ่าวสวยมาก ๆ
-ภูเข และ น้ำตก
-ประเพรชักพระ จ. สุราษฎร์ธานี
-เทศกาลถือศีลกินเจ จ. ภูเก็ต

แหล่งอ้างอิง หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

ภาพแสกน หนังสือสังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1 (ภูมิศาสตร์) จาก สถาบัน Tutor

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล