การเปิดโปรแกรม Microsoft Word


               เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสู่หน้าจอโปรแกรมวินโดวส์แล้ว  และมีโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศติดตั้งในเครื่องอยู่แล้วก็สามารถเปิดโปรแกรมเวิร์ด
ขึ้นมาใช้งานได้  ดังนี้
 

1.  คลิกปุ่ม
               
2.  คลิกเมนู All Programs  จะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมา
               
3.  คลิกเมนู Microsoft Office
               
4.  คลิกเมนูโปรแกรม MS Word 2003 โปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมาใช้งาน  ดังรูป

 

top