มรกตเเดง

 

ชื่อสามัญ Philodendron "Red Emerald"
ชื่อวิทยาศาสตร Philodendron sp.
ตระกูล ARACEAEลักษณะทั่วไปมรกตแดงเป็นพรรณไม้เลื้อย ลำต้นมีความยาว 15-20 เมตร ลำต้นกลม มีสีแดงเป็นมัน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ คล้ายกับต้นพลูด่าง แต่ลำต้นจะโตและแข็งแรงกว่า ซึ่งมีข้อประกอบด้วยก้านใบยาวประมาณ35นิ้วใบใหญ่เป็นมันปลายใบแหลมขอบใบเป็นคลื่นใหญ่
พื้นใบมีสีเขียวอมแดงกลางใบมีเส้นใบเห็นได้ชัดขนาดใบกว้างประมาณ46นิ้วยาวประมาณ812นิ้วลักษณะใบใหญ่สวยงามมากกล้าย
กับบอน

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมรกตแดงไว้ประจำบ้านจะทำให้มีคุณค่าสูงเพราะมรกตเปรียบเสมือนแก้วซึ่งเป็นแก้วที่มีสี
เขียวจัดอยู่ในพวกนพรัตน์ 9 อย่าง ได้แก่เพชรทับทิมมรกตบุษราคัมโกเมนนิลจินดาเพทายไพทูรย์ดังนั้นจึงถือว่าเป็นของสองที่
มีค่า นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่ายังทำให้เกิดแรงดึงดูดตาดูดใจแก่บุคคลทั่วไป เพราะใบมีสีเขียวอมแดงมีเสน่ห์แรงแก่ผู้พบ
เห็น และยังเป็นไม้มงคลนามอีกด้วย

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นมรกตแดงไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณถือว่าการปลูกต้นไม้เอาประโยชน์ทางใบทั่วไปให้ปลูกในวันอังคารการปลูกนิยม

การปลูกและการดูแลรักษา

ปลูกเป็นไม้กระถางประดับ ภายในและภายนอกอาคารได้ดีควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 10-16 นิ้วใช้ปุ๋ยคอก : ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วน ผสมดินปลูก แล้วใช้ไม้หลักปักไว้กลางกระถางเพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของรากและเลื้อยไปตามหลัก ไม้หลักที่ใช้ควรเป็นไม้หลักหุ้มด้วยกาบมะพร้าวเพราะมีความนุ่มและชุ่มชื้นรากสามารยึดเกาะได้ดีการเปลี่ยนกระถางแล้วแต่
ขนาดของทรงพุ่มทั้งนี้ก็เพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไปและเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนควรปลูกให้ยึดเกาะกับต้นไม้
ใหญ่หรือไม้หลักที่แข็งแรง เพราะเป็นไม้ที่มีเถาเลื้อยโตและแข็งแรงมาก ซึ่งวิธีปลูกคล้ายกับการปลูกพลูด่างการดูแลรักษาแสง ต้องการแสงน้อย หรือแสงรำไร

น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3 - 5 วัน/ครั้ง

ดิน ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ใส่1-2 เดือน/ครั้ง

การขยายพันธ์ ปักชำ ตอน การแยกต้น

วิธีที่นิยมและได้ผลดี การปักชำ

โรค โรครากเน่า (Root rot)

อาการ ใบเหลือง เหี่ยวแห้ง และร่วงในเวลาต่อมา

การป้องกัน ควบคุมความชื้นของดินปลูกและวิธีการให้น้ำที่ถูกต้อง

การรักษา ใช้ยาไทแรม อัตราและคำแนะนำระบุไว้ในฉลาก

แมลง เพลี้ยต่างๆ (Aphis)การป้องกัน รักษาความสะอาดบริเวณสวนปลูก

การกำจัด ใช้ยามาลาไธออน (Malathion) หรือ ไดอาซินอน (Diazinon) อัตราและวิธีใช้ระบุไว้ตามฉลาก

อ้างอิง
http://www.maipradabonline.com/maimongkol/morakutdang.htmกลับสู่หน้าหลัก หน้าสารบัญไม้มงคล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี