ทองหลาง


ต้นทองหลาง นับว่าเป็นพืชที่มีต้นโต เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง
ถือว่าเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ลักษณะของใบมน คล้ายกับใบของถั่วพู
ใบโตราว 3-4 นิ้ว ก้านใบจะมีใบย่อย 3 ใบ ที่ลำต้นและกิ่งก้านจะมี
หนามเล็ก ๆ แหลมคมตลอด ดอกของทองหลางน้ำ คล้ายดอกแคแดง
ต้นทองหลางน้ำสามารถดูดเอาน้ำมาเก็บไว้ในลำต้น ได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น สามารถทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น ได้โดยตลอด เราจึงเห็นในสวนทั่วไปมีต้นทองหลางน้ำเสมอ เพราะชาวสวนเข้าใจในเรื่องนี้ดีนั่นเอง พืช
ชนิดอื่นจะได้ประโยชน์จากต้นทองหลางได้


เอากิ่งทองหลางมาปักชำก็เกิดเป็นต้นทองหลางขึ้นได้ดี เจริญเติบโต ได้ง่าย โตเร็ว ต้นทองหลางขึ้นได้ง่ายในดินทั่วไปจึงเห็นต้นทองหลาง
อยู่เสมอตามที่ต่าง ๆ

ต้นทองหลางนั้น เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงเรียงนาม ในแง่ของความเป็นสิริมงคลอย่างมาก ทองหลางหมายความถึง การมีทองมากมาย ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้เอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ครอบครัวนั้นก็จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองมากมาย เรียกได้ว่าเข้าขั้นเศรษฐีเลยทีเดียว
ใบทองหลางนั้น ยังมีสีทองเรื่อเรือง ราวกับประกายของทองคำบริสุทธิ์เรืองรองจับตา เมื่อได้พบเห็นก็จะรู้สึกเย็นตาเย็นใจ
ใบทองหลาง ก็มักจะถูกนำมาประกอบพิธีสำคัญๆ ทางศาสนาอยู่เสมอ และชาวอินเดียโบราณก็เชื่อกันว่า ทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ใบย่อย 3 ใบนั้นหมายถึง พระพรหม พระศิวะและพระวิษณุ


ผู้ที่มีความเหมาะสมในการปลูกคือ ผู้ที่เกิดปีมะแม เพราะต้นทองหลางนั้น เป็นต้นไม้ประจำปีมะแม หากสมาชิกภายในบ้าน ไม่มีผู้ใดเกิดปีมะแมเลย ก็ควรจะให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้ลงมือปลูก
วันเสาร์เป็นวันที่เหมาะสมที่สุด ในการปลูกต้นทองหลาง เพราะคนโบราณเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้น ควรจะปลูกในวันเสาร์จึงจะดี
ทิศที่ควรปลูกต้นทองหลาง คือ ทิศเหนือของตัวบ้าน เพราะเชื่อกันว่า จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้มากขึ้นรสและสรรพคุณยา
เอาเปลือกทองหลางมาต้ม ดื่มแก้เสมหะมากก็ได้
การต้มจะเอาใบมาต้มด้วยก็ได้ นอกจากนี้ยังแก้ลมพิษก็ได้ เอามาหยอดตาแก้ตาแดง
ตาเจ็บ ตาแฉะก็ได้อีก แต่จะต้องระวังเรื่องความสะอาดเอาไว้ให้มาก

อ้างอิง
http://www.samunpai.com/samunpai/show.php?id=69&cat=1
http://www.paisarn.com/tree/tree19.htm
กลับสู่หน้าหลัก หน้าสารบัญไม้มงคล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี