ทองอุไร


ต้นทองอุไรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และยังทนแดดได้ด ี
คนโบราณเชื่อว่าทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรือง
มีเงินมีทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อ ทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของต้นทองอุไรก็คือ "ดอกสร้อยทอง"
ซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลนามด้วยเช่นกัน นอกจากความเชื่อในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้ว ยังเชื่อกันว่าต้นทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมีช่วยให้ผู้ปลูกมีเกียรติและมีลาภยศสูงส่งอีกด้วยทองอุไร (Yellow Bell) เป็นพันธุ์ไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 15 ฟุต ทรงพุ่มโปร่ง ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยเรียวแหลมขอบใบเป็นจัก ดอกออกเป็นช่อมีสีเหลือง รูปกรวยปากแตรหรือรูประฆัง มีกลีบดอก 5 กลีบ ติดฝัก มีลักษณะกลมเรียว ขนาดเล็ก ออกดอกตลอดปี

ต้นทองอุไรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และยังทนแดดได้ดีอีกด้วย
คนโบราณเชื่อว่าทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินมีทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไร
และอีกชื่อหนึ่งของต้นทองอุไรก็คือ “ดอกสร้อยทอง” ซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลนามด้วยเช่นกัน
นอกจากความเชื่อในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้วยังเชื่อกันว่าต้นทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมีช่วยให้ผู้ปลูกมีเกียรติและมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย

วันพุธคือวันมงคลของไม้พันธุ์นี้ และควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน
จึงจะทำให้สิริมงคลของไม้เกื้อหนุนและส่งเสริมดวงชะตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดีมาก
แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ทางด้านลังของบ้านพอดีและไม่มีพื้นที่ปลูกในบริเวณบ้าน
ก็อนุโลมให้ปลูกไว้หน้าบ้านได้แต่ให้พยายามปลูกใกล้ทิศเเหนือมากที่สุดอ้างอิง
http://www.the-than.com/FLower/28-1.html
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=fullgold&month=04-2009&date=02&group=33&gblog=36

กลับสู่หน้าหลัก หน้าสารบัญไม้มงคล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี