อ้อย พืชใบเลี้ยงเดียว

ภาพคัดแปลงมาจาก http://www.rakbankerd.com/kaset/Animal/578_1.jpg

 <<= กลับไปหน้าเดิม