มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ !! ^0^

 

MENU

ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ
คุณครูผู้ควบคุม

เด็กชายกิตติชัย วงค์ธานี

เด็กชายปิยภัทร มูลหล้า เด็กชายภาณุุเศรษฐ์ บัญญัติศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เว็บไซต์นี้ดูได้ดีที่สุดในหน้าจอ 1024x768 pixels . copyright 2009 by mahin., (ขึ้นไปข้างบน)