มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ !! ^0^

 

MENU

ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่ใช้อุปกรณ์รับข้อมูล

ก.  เมาส์
ข.  แป้นพิมพ์
ค.  หน้าจอ
ง.  สแกนเนอร์

2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
  ก.  ฮาร์ดดิสก์
  ข. แรม
  ค.  เมนบอร์ด
  ง.  ซีพียู
3. จอภาพ หรือ จอ Monitor ที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

  ก.  2 ประเภท
  ข.  3 ประเภท
  ค.  4 ประเภท
  ง.   5 ประเภท

4. หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนประสำคัญกี่ส่วน

  ก. .1 ส่วน
  ข.  2 ส่วน
  ค.  3 ส่วน
  ง.  4 ส่วน

5. เครื่องพิมพ์ชนิดใดทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร

  ก. เครื่องพิมพ์พ่นหมึก 
  ข. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
  ค.  เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์
  ง.  เครื่องพิมพ์เทอร์มอล

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  ก. แรมเป็นหน่วยความจำทเก็บข้อมูลได้เฉพาะมีไฟมาหล่อเลี้ยง
  ข.  รอมเป็นหน่วยความจำทเก็บข้อมูลได้เฉพาะมีไฟมาหล่อเลี้ยง
  ค.  เครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
  ง.  ฮาร์ดดิสก์เปรียบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์

7. ใครคือบิดาแห่งคอมพิวเตอร์

  ก. จอร์น เนเปียร์
  ข.  ชาร์ลส์ แบบแบจ
  ค.  วิลเลียม ออตเทรด
  ง.  โจเซฟ มารี แจคการ์ด

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  ก.  จอร์น เนเปียร์ ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข
  ข.  วิลเลียม ออตเทรด ได้คิดสร้างเครื่องวิเคราะห
  ค.  เบลส ปาสคาล ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบมีเฟืองหมุน
  ง.   โจเซฟ มารี แจคการ์ด ประดิษญ์เครื่องทอผ้าที่ควบคุมการทอผ้าลายสีต่าง ๆ ด้วยบัตรเจาะรู

9. โปรแกรมเมอร์คนแรกคือใคร

  ก.  ชาร์ลส์ แบบเบจ
  ข.  จอร์น เนเปียร์
  ค.  .เลดี้ เอดา ออกัสตา ลัฟเลซ
  ง.  โจเซฟ มารี แจคการ์ด

10. คอมพิวเตอร์ชนิดใด ที่ไม่สามารถพกพาเคลื่อนที่ได้
  ก. คอมพิวเตอร์พีซี
  ข. คอมพิวเตอร์แลปท๊อป
  ค. PDA
  ง. แท็บเล็ตพีซี

11. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์

  ก. แผ่นจานแม่เหล็ก
  ข. หัวอ่าน
  ค. มอร์เตอร์หมุนจานแม่เหล็ก
  ง. ไมลาร์

12.ข้อใดไม่ใช่ขนาดของ Floppy Disk

  ก. 3.5
  ข. 5.25
  ค. 8
  ง. 5.75

13. หน่วยประมวลผลกลางส่วนใดที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

  ก. Control Unit
  ข. ALU
  ค. หน่วยความจำหลัก
  ง. หน่วยความจำสำรอง

14. อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล

  ก. สแกนเนอร์
  ข. เครื่องพิมพ์
  ค. พลอตเตอร์
  ง. โปรเจคเตอร์

15. ข้อใดไม่ใช่ส่วนแสดงผลชั่วคราว

  ก. ลำโพง
  ข. หน้าจอ
  ค. เครื่องพิมพ์
  ง. โปรเจคเตอร์

เว็บไซต์นี้ดูได้ดีที่สุดในหน้าจอ 1024x768 pixels . copyright 2009 by mahin., (ขึ้นไปข้างบน)