เมนูสลัดผัก

...รายละเอียด


บางท่านอาจไม่เชื่อว่า..แตงกวา
จะทำได้เพียงนี้

...รายละเอียด


หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

   ผักสวนครัวรั้วกินได้ การปลูกพืชผักสมุนไพร สำหรับใช้ในครัวเรือน นอกจาก จะปลูกในสวนในแปลงในกระถาง หรือในภาชนะปลูกอื่นๆ แล้ว พืชผักสมุนไพร หลายชนิดเราสามารถนำมาปลูกเป็นรั้วบ้านได้ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นรั้ว คือ เครื่องล้อมกั้นเป็นเขตของบ้านที่มีความสวยงามดูแปลกตา แตกต่างไปจาก รั้วบ้านชนิดอื่นๆ แล้ว รั้วสมุนไพรยังให้ใบ ให้หน่อ ให้ผล ให้ดอก ให้เรานำไป เป็นอาหารและยารักษาโรคได้อีกด้วย โดยทั่วไปพืชผักสมุนไพรที่ใช้ปลูกเป็นรั้ว กินได้้ มักใช้พืชผักสมุนไพรที่ปลูกง่าย ไม่ต้องการการดูแลรักษามากนัก ทนต่อ โรคและแมลงได้ดี เพียงแค่ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เป็นครั้งคราวก็สามารถเจริญ เติบโต และตัดแต่งเป็นรั้วบ้านได้ตามที่เราต้องการ

   การปลูกพืชผักสมุนไพรเป็น "รั้วกินได้" มีอยู่ 2 ประเภท คือ

  1. รั้วที่ปลูกโดยพืชสมุนไพรยืนต้น ใช้พืชยืนต้นที่ให้ หน่อ ใบ ดอก และผลเป็นอาหารและยารักษาโรค โดยนำมา ปลูกเป็นแนวรั้วตามที่เราต้องการ พืชเหล่านี้มีลักษณะลำต้นตั้งตรง หรือทรงพุ่ม ยืนต้นอยู่ได้ด้วยตัว เอง สามารถตัด แต่งให้เป็นรั้วมีขนาดกว้างและสูงได้ตามต้องการ ได้แก่
         
  1. รั้วที่ปลูกโดยพืชสมุนไพรชนิดเลื้อยเกาะ ใช้พืชผักสมุนไพรที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อยพัน ยึดเกาะกับแนวหรือโครง รั้วที่สร้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น รั้วเหล็กดัด รั้วลวดหนาม รั้วขัดแตะ รั้วไม้รวก รั้วไม้ไผ่ ฯลฯ พืชสมุนไพรที่นำมาปลูก เลื้อยเกาะรั้วนี้ มักเป็นพืชล้มลุก ซึ่งจะให้ใบ ยอดอ่อน ดอก และผลเป็นอาหาร ได้แก่