ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 
 
 
 
 
  • Microsoft PowerPoint 2.0
  • Microsoft PowerPoint 3.0
  • Microsoft PowerPoint 4.0
  • Microsoft PowerPoint 95
  • Microsoft PowerPoint 97
  • Microsoft PowerPoint 98
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft PowerPoint XP
  • Microsoft PowerPoint 2003
  • Microsoft PowerPoint 2007
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         E-mail:banraipittayakhom@gmail.com