1. คลิกที่ปุ่ม Start
    2. เลือก Programs
    3. เลือก  Microsoft Office
    4. เลือก Microsoft Office PowerPoint 2003
                     
                     
 
 
 
 
                                                                                                         E-mail:banraipittayakhom@gmail.com