ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 
 
 
                        ปกติเมื่อเราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมา โปรแกรมจะเรียกแถบเครื่องมือ ขึ้นมาให้เราใช้งาน 2 ชุดด้วยกันได้แก่         แถบมาตรฐาน(Standard Toolbar) และแถบจัดรูปแบบ(Formatting Toolbar) แต่เราสามารถเรียกใช้แถบเครื่องมืออื่น ๆ
        เพิ่มเติมได้ดังนี้             
                        คลิกที่เมนูมุมมอง (View)
                        เลือก แถบเครื่องมือ (Toolbar)
                        เลือก แถบเครื่องมือที่ต้องการ
         
         
                      
       
 
 
 
 
                                                                                                         E-mail:banraipittayakhom@gmail.com