ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        วิธีการปิดโปรแกรม PowerPoint หรือการออกจากโปรแกรม PowerPoint                                     
                   วิธีที่ 1.ดับเบิ้ลคลิกที่รูป ที่มุมบนสุดด้านซ้ายมือของหน้าต่างโปรแกรม          
                   วิธีที่ 2.เลือกเมนู File จะปรากฏแถบรายการยึดเลือก Exit
                   วิธีที่ 3.คลิกที่ปุ่มปิดโปรแกรม ที่มุมบนสุดด้านขวามือของหน้าต่างโปรแกรม
                     
                      
 
 
 
 
                                                                                                         E-mail:banraipittayakhom@gmail.com