การจัดการข้อความและตกแต่งสไลด

การพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ                   ข้อความศิลป์ ( WordArt)

ตกแต่งพื้นสไลด์                                     การใส่รูปร่างอัตโนมัติ

การแทรกรูปภาพ                                           การเชื่อมโยงข้อความ

orange.gif

การพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ (Textbox)

     การสร้างงานนำเสนอด้วยตัวเองทั้งหมด  ต้องกำหนดข้อความในแต่ละสไลด์  ลักษณะพื้นสไลด์  เลือกสีและขนาดตัวอักษรให้เหมาะสม เลือกการงานนำเสนอเปล่า

ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอเปล่าดังนี้

1.  คลิกที่คำสั่ง แฟ้ม(File) >    สร้าง (New)

2.  จะปรากฎแถบเครื่องมืองานนำเสนอใหม่ (New Presentation)

3.  คลิกเลือกจากงานนำเสนอเปล่า (ฺBlank Presentation)

4.  เลือกเค้าโครงแบบว่างเปล่า

ภาพนิ่งไม่สามารถเขียนข้อความลงไปได้โดยตรงต้องลงในกล่องข้อความโดยคลิกที่กล่องข้อความในแถบเครื่องมือรูปวาด แล้วว่า กรอบลงในภาพนิ่ง พิมพ์ข้อความที่ต้องการ หลังจากพิมพ์ข้อความแล้วคลิกที่เส้นกรอบของกล่องความเพื่อจัดการกับข้อความในกล่อง  

การพิมพ์ข้อความลงบนสไลด์
 
1. คลิกปุ่ม         ซึ่งอยู่ด้านล่างตรงแถบรูปวาด

2. คลิกภายในสไลด์  ในตำแหน่งที่ต้องการกรอกข้อความ

3. กรอกข้อความ  กดแป้นคีย์  (  Enter  )  หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม

 4.  ถ้าต้องการยกเลิกการทำงานกับกล่องข้อความ   ให้คลิกบริเวณที่ว่างอื่นๆ  ในสไลด์

การย้ายตำแหน่งของกล่องข้อความ

1.คลิกภายในกล่องข้อความที่ต้องการย้าย

2. เลื่อนเมาส์ไปวางไว้ที่ขอบของกล่องข้อความ  ตัวชี้จะเปลี่ยนไปเป็น   

3. แดรกเมาส์ย้ายตำแหน่งกล่องข้อความได้ตามต้องการ

วิธีหมุนกล่องข้อความ

1.      คลิกภายในกล่องข้อความที่ต้องการหมุนจะปรากฏล้อมกล่องข้อความ และมีปุ่มสีเขียวอยู่ด้านหนึ่งของกล่องข้อความ

2. เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มกลมสีเขียว เมาส์จะเปลี่ยนรูปร่างไปเป็น   

3. แดรกเมาส์หมุนกล่องข้อความในทิศทางที่ต้องการ

การเปลี่ยนข้อความในกล่องข้อความ

1.      คลิกภายในกล่องข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสี

2.        คลิกเมาส์ที่กรอบกล่องข้อความ

3.         คลิกที่ลูกศรข้างปุ่ม      เพื่อเลือกสี

4.         คลิกสีที่ต้องการ

5.        แต่หากไม่สีที่ต้องการ    ให้คลิกที่  More colors   (สีเพิ่มเติม)     เพื่อเลือกสีเพิ่มเติม

6.        คลิกเลือกสีที่ต้องการ

7.        คลิกปุ่ม   ตกลง

เปลี่ยนอักษร (ฟอนต Font)์

ฟอนต์ คือ รูปตัวอักษร แต่ละฟอนต์จะมีลักษณะตัวไม่เหมือนกัน สามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรที่อยู่ในสไลด์ ดังนี้
         
  1. แดรกเมาส์ทับข้อความที่ต้องการเปลี่ยนฟอนต์
           2. คลิกลูกศร ข้างแบบตัวอักษร เเล้วเลือกฟอนต์ที่ต้องการ(รายการฟอนต์นี้จะอยู่บนแถบเครื่องมือรูปแบบ)
          3. ผลลัพธ์ฟอนต์เปลี่ยนไปตามต้องการ

การเปลี่ยนแบบตัวอักษร  การกำหนดขนาดตัวอักษร การเปลี่ยนสีตัวอักษ

คลิกที่คำสั่งรูปแบบ > แบบอักษร หรือในแถบเครื่องรูปแบบ

คลิกที่กล่องข้อความ

รูปภาพแสดงอักษรตัวเอีย

       

รูปภาพแสดงอักษรขีดเส้นใต้

รูปภาพแสดงอักษรมีเงา

รูปภาพแสดงการใส่สี มีเส้นกล่องข้อความ สีตัวอีกษร

                                                                 

ด.ช. วุฒิชัย  ชี่นเเช่ม
 โรงเรียนปิยะบุตร์ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
E-mail: asdfZ141@tialmail