การรสร้างเกมทายภาพ

การสร้างเกมทายภาพ

เปิด  โปรแกรม Power Point  เลือกงานนำเสนอเปล่า   คลิกเค้าโครงภาพนิ่ง > วางเปล่า

     1.  คลิกที่ กล่องข้อความ (Text box)        ซึ่งอยู่ที่ แถบรูปวาด ( หากแถบนี้ไม่ปรากฏบนหน้าจอ

ให้คลิกคำสั่ง มุมมอง > แถบเครื่องมือ > รูปวาด)

พิมพ์ข้อความ

       2. คลิกเมนู  แทรก > รูปภาพ >จากแฟ้มที่นักเรียนเก็บรูป   คลิกเลือกรูปที่ 1 กด แป้น Shift ค้างไว้ คลิกรูปที่ 2 รูปที่ 3-6รูป คลิก แทรก

นำเมาส์คลิกที่ที่พื้นสไลด์ว่าง  จัดรูปภาพ  หมุนรูปภาพที่ปุ่มสีเขียว  

3.  คลิกเลือกรูปทั้งหมด (คลิกที่รูปที่ 1 กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกรูปอื่น ๆ จนครบ)

4.  คลิกขวาที่รูป แล้วคลิกคำสั่ง จัดรูปแบบรูปภาพ

5.  คลิกที่แท็บรูปภาพ

6.  ไปที่ตัวควบคุม  คลิกเลือก ชะล้าง

7. ให้ปรับความสว่าง ความคมชัด  แสดงตัวอย่างแล้วตกลง

8.  ให้คลิกขวาที่รูปแล้วเลือกคำสั่ง ลำดับ  >  ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

9.  เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

                                                                  ยังมีต่ออีกนะจ้ะ>>>>>>>

orange.gif

                                                                 

ด.ช. วุฒิชัย  ชี่นเเช่ม
 โรงเรียนปิยะบุตร์ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
E-mail: asdfZ141@tialmail