หน้าหลัก
การเข้าสู่โปรแกรม
ส่วนประกอบของหน้าต่่าง
มุมมองของสไลด์
กำหนดมุมมองของสไลด์
การเรียกแถบเครื่องมือการเรียกแถบเครื่องมือ

 เมื่อต้องการเรียกแถบเครื่องมือมาใช้งาน

 1.  คลิกที่คำสั่ง มุมมอง (View)
 2.  ไปที่ แถบเครื่องมือ
 3.  คลิกเลือกเครื่องมือตามต้องการสังเกตุจะมีเครื่องหมายถูกนำหน้า  ถ้าไม่ต้องการแถบเครื่องมือคลิกที่เครื่องหมายถูกหน้าเครื่องมือที่ไม่ต้องการเอาออกงการเรียกแถบเครื่องมือ

                                 รูปภาพแสดงการเรียกแถบเครื่องมือจากคำสั่งมุมมอง

                                       

ด.ช. วุฒิชัย  ชี่นเเช่ม
 โรงเรียนปิยะบุตร์ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
E-mail: asdfZ141@tialmail