ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ดิจิตอล JAVASCRIPT

JavaScript คืออะไร


           JavaScript เป็นภาษายุคใหม่สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง

เราสามารถเขียน โปรแกรม JavaScript เพิ่มเข้าปในเว็ปเพจเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับงานด้านต่าง ๆ ทั้งการคำนวณ การแสดงผล

การรับ-ส่งข้อมูล และที่ สำคัญคือ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันทีทันได นอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านอื่น ๆ

อีกหลายประการที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้ กับเว็บเพจของเราได้อย่างมาก ภาษาจาวาสคริปต์ถูกพัฒนาโดย

เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape

Navigator 2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ

บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript

ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript

 

 

JavaScript
JavaScript คืออะไร
ลักษณะการทำงานของ JavaScript
การทำงานร่วมกับ HTML
การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์
รูปแบบของจาวาสคริปต์
การทำ Include ไฟล์
การใส่ Comment ใน JavaScript
ตัวแปร
การตั้งชื่อตัวแปร
ชนิดของตัวแแปร
ตัวแปรชนิดตัวเลข
Float
ตัวแปรชนิดตรรก
ตัวแปรชนิดข้อความ
สัญลักษณ์พิเศษ
ตัวแปรว่างเปล่า
ตารางผสมตัวแปรต่างชนิด
Array
Array คืออะไร
การสร้าง Array แบบกำหนดค่าทันที
Statement
Statement คืออะไร
If...else
for
While
Do..While
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
Function
Function คืออะไร
Date Methods
Math Properties / Methods
คำสงวน
คำสงวนของภาษา JavaScript
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง Javascript
ผู้จัดทำ
สมาชิกในกลุ่มและจุดประสงค์ของงาน
แหล่งอ้างอิง
เว็ปไซต์ที่อ้างอิง
แบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดที่ 1