คำสามัญ

คำสุภาพ

หมู

สุกร

หมา

สุนัข

แมว

วิฬาร์

วัว

โค

ควาย

กระบือ

ลิง

วานร

ขี้ควาย

มูลกระบือ

ช้างสีดอ

ช้างนรการ

ช้างแม่แปรก

ช้างแม่หนัก

อีเก้ง

นางเก้ง

อีเห็น

นางเห็น

เต่า

จิตรจุล

ปลิง

ชัลลุกา

ปลาช่อน

ปลาหาง

ปลาสลิด

ปลาใบไม้

ลูกแตงโม

ผลอุลิด

กล้วยไข่

กล้วยเปลือกบาง

กล้วยกุ

กล้วยสั้น

หัวปลี

ปลีกล้วย

ฟักทอง

ฟักเหลือง

ผักปอด

ผักปัปผาสะ

ผักตบ

ผักสามหาว

ผักบุ้ง

ผักทอดยอด