เพลงเรือ


เพลงเต้นกำ


เพลงพวงมาลัย


เพลงฉ่อย


เพลงอีแซว


 


ตัวอย่างเพลงกล่อมลูก

นกกาเหว่า

นอนเสียเถิด

วัดเอยวัดโบสถ์


         

 
Copyright © 2009 by Team FTD, Darunanukul Huathanon School