วิธีการพับเป็ดน้อย

1. พับตามรอยเส้นประ
2. พับแบบ Squash ทั้งมุมบนและมุมล่าง
3. พับส่วนล่างกลับไปด้านหลัง
4. พับขึ้นแบบ หุบเขา – ร่องเขา เพื่อเป็นส่วนหัวและส่วนหาง
5. พับแบบ หุบเขา – ร่องเขา ที่ส่วนหัวอีกครั้ง
6. ดึงปีกให้กางออกทั้งสองข้าง
7. ภาพสำเร็จ


 

© Copyright || Web design by 'พับพับ' Team|| All rights reserved.
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE & Mozilla firefox )