ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่โลกของดนตรีค่ะที่นี่มีเนื้อหาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ มือใหม่จนถึงระดับสูง รวมไปถึงประวัติดนตรีและประวัติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆที่เอื้อเฟื้อความรู้ในการทำเว็บไซด์นี้ค่ะ