ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sport !!

              เว็บเพจของเรายินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจด้านกีฬา ซึ่งนอกจากจะเล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนานแล้ว ยังเล่นกีฬาเพื่อความแข็งแรงของร่างกายอีกด้วย การเล่นกีฬานั้นเป็นสิ่งที่สังคมในปัจจุบันยอมรับและสนับสนุนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยให้ความสนุกสนานและความแข็งแรงของร่างกายแล้วยังสามารถทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เล่นกีฬาเป็นงานอดิเรกแทนการหมกหมุ่นอยู่กับยาเสพติดหรืออบายมุขทั้งหลาย  ซึ่งจะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมไทยในปัจจุบัน

             เว็บเพจนี้ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา 3 ชนิดคือ บาสเกตบอล  ฟุตบอล  และเทนนิส ซึ่งในขณะนี้เป็นกีฬายอดนิยมที่ทุกคนรู้จักกันดีคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเว็บเพจขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจศึกษาไม่มากก็น้อย  มีเนื้อหาเกี่ยวกับกติกาการเล่น  วิธีการเล่น  การทำแต้ม  ทั้งยังทีแบบทดสอบความรู้เพื่อวัดความรู้ในเรื่องของกีฬาด้วย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บเพจนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมในปัจจุบันให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬามากกว่าอบายมุขทั้งหลายเพื่อความสุข ความเจริญของประเทศชาติ

 

ขอให้สนุกสนานกับการเล่นกีฬาและมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะค่ะ  ^^