:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้ค่ะ::  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้? ค่ะ เนื้อหาของเรื่องนี้เป็น
เนื้อหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในเว็บไซต์นี้นักเรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 
   


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Earth-Erde.jpg
หน่วยที่ 1 The Origin of Forest

ต้นไม้ต้นแรก กำเนิดก่อนมนุษย์คนแรก มนุษย์ผู้มาทีหลังจึงได้อาศัยต้นไม้และพรรณพืชเพื่อช่วยให้อยู่รอด แล้วสืบทอดเผ่าพันธุ์มาเป็นเราในทุกวันนี้ ...

อ่านต่อ >>

http://www.dnp.go.th/ForestFire/FIRESCIENCE/lesson 1/lesson2.jpg
หน่วยที่ 2 ป่าหายไปไหน

ต้นไม่เป็นสิ่งมีชีวิต เพราะสามารถเกิด เจริญเติบโต และล้มตายได้ ต้นไม้ในธรรมชาติ จึงมีลูกหลานรุ่นใหม่สร้างขึ้นทดแทนอยู่เสมอ ...

อ่านต่อ >>

   
http://i78.photobucket.com/albums/j81/unbuenrato/Tsunami_Madrid.jpg
หน่วยที่ 3 ไร้ป่า ไร้อนาคต

"เราไม่อาจรีรอได้นานกว่านี้
เราล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน
ที่จะให้ลูกหลานของเราได้สืบทอด ..."

อ่านต่อ >>

http://img109.imageshack.us/img109/2876/yakushimaforest1024x768tu7.jpg
หน่วยที่ 4 เมื่อทั้งโลกช่วยกันรักษาป่า

"การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้
เพียงแต่อยู่ที่ว่า เรามีความจริงใจแค่ไหนที่จะ
ทำมันต่างหาก" ...

อ่านต่อ >>

   
http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/33325.jpg
หน่วยที่ 5 คนไทยหัวใจรักษ์ป่า

แม้ว่าการรักษาป่าจะมีหลายมาตรการ ทั้งในทางจารีตประเพณี ความเชื่อ สังคม กฏหมาย ข้อห้าม ฯลฯ แต่ถ้า "คน" ไม่ปฏิบัติตามเสียอย่าง กฏเหล่านั้นก็คง ...

อ่านต่อ >>

http://mrrecycle2009.files.wordpress.com/2009/05/weee_directive_recycling.jpg
หน่วยที่ 6 ป่าใกล้ตัว หัวใจสีเขียว

"อยากเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปทางใดก็ต้องเริ่มที่
ตัวเราก่อน" ...

อ่านต่อ >>

   
http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5135052/ysqa6R031601-02.jpg
หน่วยที่ 7 กิจกรรมลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่ป่า

โลก คือดาวเคราะห์ที่อัศจรรย์นัก เพราะโลกเป็นศูนย์รวมสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะ สรพพชีวิตมากกว่าคึ่งได้อาศัย “ป่า” เป็นที่อยู่ หลบภัย และแพร่ขยาย ...

อ่านต่อ >>

 
     
 
|หน้าหลัก| |The Origin of Forest| |ป่าหายไปไหน| |ไร้ป่าไร้อนาคต| |เมื่อทั้งโลกช่วยกันรักษาป่า|
|คนไทยหัวใจรักษ์ป่า| |ป่าใกล้ตัวหัวใจสีเขียว| |กิจกรรมลดโลกร้อน| |แหล่งอ้างอิง| |คณะผู้จัดทำ|