:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้ค่ะ::  

ผืนป่าสำคัญของโลก

The Origin of Forest
ป่าของโลก
     ป่าเขตร้อน
     ป่าเขตอบอุ่น
     ป่าเขตขั้วโลก
ผืนป่าสำคัญของโลก
     ป่าอเมซอน
     ป่าแอฟริกากลาง
     ป่าเอเชียตะวัน
       ออกเฉียงใต้
     ป่าทามัน เนการ่า
     ป่าสนไทก้า

ป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา : www.fernsiam.com/.../Cyathea/by%20Sa_Hoya.jpg

ป่าเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสำคัญ

:

ป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ แหล่งชีวภาพสำคัญของโลก อีกทั้งยังเป็นป่าเขตร้อนที่มีอายุมากที่สุดในโลกอีกด้วย คือ ย้อนกลับไปได้มากกว่า 70 ล้านปี

ป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดดเด่นด้วยไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) โดยพืชที่มีขนาดใหญ่และมีลำต้นสูงสุด ได้แก่ ต้นยวน (Taulang : Koompassia excelsa ) ที่มีความสูงถึง 60-70 เมตร พืชในเขตนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 15,000 ชนิด โครงสร้างป่ามีความสลับซับซ้อน และมีสัตว์ป่าอาศํยอยู่ในทุกตารางนิ้ว ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็พบในป่าแถบนี้ คือ บัวผุด (Rafflesiaarnoldii) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กหลางดอก 90-100 เซนติเมตร สามารถพบได้บนเกาะบอร์เนียว

อาณาเขต

:

พม่า ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงหมู่เกาะต่าง ๆ

เนื้อที่

:

ปี พ.ศ. 2548 มีป่าประมาณ 4,101,410 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ของป่าเขตร้อนทั้งโลก 

อัตราการสูญเสีย
:
ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูญเสียป่าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยป่าของแต่ละประเทศสูญเสียไปราว 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ยกเว้นอินโดนีเซ๊ย ที่สูญเสียไปมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ด้วยระหว่าง พ.ศ. 2543-2548 ปรากฏว่า อินโดนีเซียโค่นป่า ปีละ 18,000 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับป่าถูกตัดไป 51 ตารางกิโลเมตรในทุกวัน!

 


     
 
|หน้าหลัก| |The Origin of Forest| |ป่าหายไปไหน| |ไร้ป่าไร้อนาคต| |เมื่อทั้งโลกช่วยกันรักษาป่า|
|คนไทยหัวใจรักษ์ป่า| |ป่าใกล้ตัวหัวใจสีเขียว| |กิจกรรมลดโลกร้อน| |แหล่งอ้างอิง| |คณะผู้จัดทำ|