รายชื่อผู้จัดทำ Light and visual aid

  

1) ครูหัวหน้าทีม


ชื่อ-นามสกุล นายวิฑูล มณีชัย
เป็นครูกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หมายเลข 089-1418024 โทรศัพท์
อีเมล์ witoon_pjw@hotmail.com
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ที่อยู่สถานศึกษา เลขที่ -หมู่ -ตำบล (แขวง) ประจวบ
อำเภอ(เขต) เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทรศัพท์ 032-611103

   
  2) สมาชิกร่วมทีมลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล นางสาวลลิตา โต๊ะทอง
เป็นนักเรียนชั้นม.4
อีเมล์ g-bay_kame@hotmail.com
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ที่อยู่สถานศึกษา เลขที่ -หมู่ -ตำบล (แขวง) ประจวบ
อำเภอ(เขต) เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
   
  3) สมาชิกร่วมทีมลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัสวรรณ เจริญโชควิทยา
เป็นนักเรียนชั้นม.4
อีเมล์ g-bay_kame@hotmail.com
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ที่อยู่สถานศึกษา เลขที่ -หมู่ -ตำบล (แขวง) ประจวบ
อำเภอ(เขต) เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
   
  4) สมาชิกร่วมทีมลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐวรรณ คำชาย
เป็นนักเรียนชั้นม.4
อีเมล์ kidkrig_dude@hotmail.com
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ที่อยู่สถานศึกษา เลขที่ -หมู่ -ตำบล (แขวง) ประจวบ
อำเภอ(เขต) เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000

 

Copyright © 2009 Light_and_visual_aid.com | ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน Light and visual aid

โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย   ตำบล ประจวบฯ  อำเภอ เมือง  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77000