ขอขอบคุณ

- หนังสือฟิสิกส์ ชั้นม.5 เล่ม2

- หนังสือฟิสิกส์ ชั้น ม.5 เล่ม 2


- www.rmutphysics.com


- www.ee43.com


- th.wikipedia.org


- http://74.125.153.132/search?q=cache:H_yk7gIybGkJ:ccsmail.sut.ac.th/e-ru/teacher/file/file1743.doc


- http://61.7.158.13/kan_cai1/sci/..%5Csci%5Csec4%5Cphy%5Ccai%5CLight/e-%20light/Light/Light10.htm


- http://cache:H_yk7gIybGkJ:ccsmail.sut.ac.th/eru/teacher/file1743.doc


- www.thaigoodview.com


- www.vcharkarn.com


 
 

 

 

Copyright © 2009 Light_and_visual_aid.com | ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน Light and visual aid

โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย   ตำบล ประจวบฯ  อำเภอ เมือง  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77000